Kategori: PWM Tip Cihazlar

PWM (Pulse Width Modulation) Türkçe adıyla ”Sinyal Genişlik Modülasyonlu” cihazlar.